Esna Galerii vestlus: Maapiirkondade eramud – luksus või taak?

12. juulil kell 18 toimub Esna Galeriis vestlusring „Maapiirkondade eramud – luksus või taak?“, kus osalevad Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskuse direktor Rasmus Kask, TalTechi liginullenergiahoonete uurimisrühma ekspert Lauri Lihtmaa ja Tallinna Ülikooli maastiku ja kultuuri keskuse teadur Raili Nugin. Vestlust juhib Tallinna Ülikooli teadmussiirde juht Aija Sakova.


Vestlusring on ajendatud Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskuse välitöödest, mis toimuvad Esna ümbruskonnas 27. juunist kuni 15. juulini. Välitööde käigus inventeeritakse taluhooneid ning usutletakse majaomanikke renoveerimise teemadel. Eesmärk on välja selgitada enne 2000. aastat ehitatud hoonete ehitustehniline seisukord, renoveerimisetapid ja kultuuripärandi seis. Samuti soovitakse mõista, mida arvavad majaomanikud oma hoonete ajaloost, väärtustest, renoveerimisest, eri regulatsioonidest, kasutusest ja tulevikust.

2021. aasta rahvaloenduse andmetel on maapiirkondades kokku 139 217 ühe korteriga tavaeluruumi ehk eramut, millest 43 035 ehk 31% on asustamata. Rasmus Kase sõnul on maapiirkondade rahvastiku vananemisest ja vähenemisest kõneldud küll juba pikka aega, kuid alles viimasel ajal on hakatud rohkem tähelepanu pöörama hoonestusele: pool- või täiesti tühjadele kortermajadele ja viimastele taludele, mille ühendusi KOVid enam tagada ei suuda.

Kase sõnul sõltuvad hoonete säilivus ja seisukord nii riiklikest regulatsioonidest kui toetusmeetmetest, ehitussektori seisukorrast, kinnisvarahindadest, teadmiste ja oskuste kättesaadavusest ning – eelkõige – omaniku väärtushoiakutest, vahenditest ja tegutsemisest. “Ka hoonete energiatõhususe parandamine kui üks oluline kliimaneutraalsuse saavutamise meede sõltub muuhulgas suurel määral just inimeste hoiakutest ja võimalusest.”

Nii kogutaksegi Vabaõhumuuseumi välitööde käigus lugusid, mis avavad hoone renoveerimise küsimusi just majaomaniku perspektiivist. “Nende teadmiste alusel saame küsida, kas üldised tendentsid, riiklikud plaanid ja rohujuuretasand omavahel suhestuvad ning mis võiks olla tulemid,” selgitab Kask.Rasmus Kask on uurinud ehituspärandi kaitseregulatsioonide kohaldumist rahvusparkides ning majaomanike väärtushoiakuid, huvi ja võimalusi panustada pärandihoidu.
Lauri Lihtmaa on olnud seotud korterelamute renoveerimise sotsiaalsete takistustega ning tühjenemisuuringuga.
Raili Nugin on tegelenud linn-maa piirialade, samuti mälestuste ja inimeste liikuvuse uurimisega.

Kõik huvilised on teretulnud!
Vestlust saab jälgida ka Esna Galerii Facebooki lehel.
Eelmine
Aivar Põldvee kinnipüütud hetked - ajaloolase pilguga kaasajas
Järgmine
Hardi Rosumovski ood Esna - Kareda maastikele

Vastused puuduvad

Email again: